Autor fotografií  i popisu: Standa Krčka

DOKUMENTACE PRACÍ NA OPRAVĚ BŘEHU A SPLAVU
NA ŘECE LUČINĚ V HAVÍŘOVĚ BLUDOVICÍCH
 na říčním km 20,6.
 

Příslušné přípravné práce a samotné opravy břehu a splavu probíha od 8. dubna 2011 do 28.února 2012. 
Lokalizace místa je ZDE (mapy.cz)

Část 1: Záchranný odlov rybí obsádky před opravou poškozeného břehu pod splavem v Havířově Bludovicích.
 

 
Odlov byl proveden na základě žádosti správce vodních toků Moravskoslezského kraje - podniku Povodí Odry s.p. dne 8. dubna 2011
lovící četou MO ČRS Havířov pod vedením hospodáře MO p. Miroslava Cholasty. Členové lovící čety: Josef Jurásek, Václav Krčmář,
Miroslav Mokrejš, Jaroslav Frkala a  Radim Šimon.

  12 fotografií z 8.dubna 2011


 


 
 

 


 


 


 


  

Část 2. - Oprava břehu pod splavem v Havířově Bludovicích poškozeného povodní.
Práce probíhaly od 6. dubna do 28.dubna 2011
 


Stav břehu před opravou dne 6.dubna 2011


Materiál použitý na opravu - foto z 10. dubna 2011


Technika použitá na opravu - foto z 11. dubna 2011


Postup opravy - foto z 17. dubna 2011


Postup opravy - foto z 19. dubna 2011


Postup opravy - foto z 25. dubna 2011


Rekultivace příjezdové cesty na staveniště po dokončení opravy - foto z 25. dubna 2011


Finální stav opraveného břehu - foto z 17. května 2011


 

Část 3. - dokumentace generální opravy splavu na řece Lučině (říční km 20,6) v Havířově Bludovicích.

   Původní stav před opravou 24.srpna 2011


Zahájení opravy 21.října 2011


26. října 2011


 


28. října 2011
1. listopadu 2011


5. listopadu 2011
7. listopadu 2011


11. listopadu 2011


1


18. listopadu 2011
22. listopadu 2011


25. listopadu 2011


28. listopadu 2011


4. prosince 2011
11. prosince 201114. prosince 2011
19. prosince 2011

22.prosince 2011


1.ledna 2012

20.ledna 2012

14.února 2012


 


28.února 2012

 

© 2012 Stanislav Krčka