hn000.jpg (31335 bytes)

MAPA

Těrlická údolní nádrž leží 4 km  jihovýchodně od Havířova  a 9 km západně od Českého Těšína, na  říčce Stonávce, v nadmořské výšce 280 m  n.m. Jste-li připojeni na internet pak se múžete podívat na  mapy:

Sypaná hráz je 610 m dlouhá a  30,4 m   vysoká. Délka vzdutí nádrže je 5,2 km.      Maximální hloubka u hráze je 23,7 m, průměrná hloubka kolem 8 m. Výstavba byla dokončena v roce 1963.

Na přítoku Stonávky do přehrady je vybudována záchytná nádrž o výměře cca 13 ha, která léta sloužila jako usazovací, dnes  je už zaplněná pevnými náplavami po okraj a tudíž nefunkční. 

Na jednom z malých přítoků protékajícím částí obce Těrlicko je zbudován tzv. Biologický rybník, který slouží k likvidaci případného organického znečistění před zaústěním přítoku do přehrady.

Okolí hlavní nádrže je v letních měsících intenzívně využívá pro rekreaci, kvalita vody ke koupání však nebývá vždy vyhovující.  Zbývající dvě vodní plochy jsou pro běžnou rekreaci nevhodné, slouží jen sportovním  rybářům.

Břehy jsou z velké části zalesněné listnatými dřevinami. Dno nádrže v pobřežních partiích je většinou tvrdé, pokryté drobným štěrkem, v některých místech zabahněné. V okolí rekreačních středisek jsou břehy upraveny jako pláže. 

Rybí obsádka je pestrá, v nádrži se vyskytují tyto druhy ryb: kapr, štika, candát, amur, lín, bolen, plotice, perlín, cejn, úhoř, ostroretka, jelec tloušť, sumec, okoun, ježdík, ouklej, pstruh potoční, hrouzek  a střevle. Většina rybářů se soustřeďuje na lov kapra, kterého se každoročně uloví nejméně 18 tun. Loví se i trofejní štiky a candáti, v posledních letech se ulovilo také několik pěkných sumců.

Procházka okolo hlavní nádrže
Je známo, že jedna fotografie vydá za tisíc slov. Projděme se proto s fotoaparátem okolo  celé přehrady.  Část putování absolvujeme pěšky po břehu, část pak lodí po vodní hladině. Všechny snímky byly pořízeny na jaře a v létě roku 2003.

Prohlídku začneme na pravé straně hráze hlavní nádrže v blízkosti bezpečnostního přepadu, kde je umístěna deska se základními údaji o stavbě přehrady. Z  tohoto místa je dobře vidět spodní polovina nádrže, na horizontu pak obec Těrlicko. Za dobré viditelnosti a jasného počasí se nad obcí rýsují 50 km vzdálené křivky Moravskoslezských Beskyd s dominantní Lysou horou, žlutá pláž na pravé straně je rekreační středisko dolu Darkov (dříve 9.květen).

Pohled z hráze stejným směrem jako na předešlém snímku.

Když už jsme na hrázi, tak se podívejme i na druhou stranu, pod hráz. Pohled brzy ráno přímo proti sluníčku, proto ta světelná šou... To zrcadlo uprosřed je výtok Stonávky z přehrady a zároveň horní konec rybářského pstruhového revíru revíru 473 090 - Stonávka 1P.
Průhled "dírou v křoví" nad bezpečnostním přepadem.
A   ještě jeden (opravdu už poslední) pohled od hráze na spodní část nádrže.
Louka u rekreačního střediska dolu Darkov  je oblíbeným místem kaprařů. Je to ale i dobré candátové místo. Omezené parkování možné, autobusová zastávka HMD č.2 "Vodojem" je vzdálená asi 400 m.
Opět jsme kousek popošli, a tak následujících šest obrázků  je z okolí naší rybářské chaty.

Panelovou vozovku přímo do nádrže jsme vybudovali pro navážení násadových ryb nákladními vozy při nízkém stavu vody. Panelka je dlouhá 200 m.
Pohled od rybářské chaty na střední část nádrže.
Pohled ze stejného místa jako na předešlém snímku ale za jiného počasí. Trochu se vyčistil vzduch a tak se na obzoru  ukázaly i kontury 50 km vzdálených Beskyd.
Na jaře a začátkem léta při vysokém stavu vody je okolo přehrady "proklatě málo místa". Voda je rozlitá až do břehových porostů a tak rybáři mají problém, jak se okolo přehrady poskládat. Vymýšlejí se navštěvovaná místa jsou "vysezena" až na štěrk nebo jílové podloží...
Veřejné tábořiště Pacalůvka s půjčovnou loděk a šlapacích kol. Je zde i bufet.
Lidová umělecká výroba nezná mezí, tento archektonický výtvor stojí nedaleko tábořiště na Pacalůvce.
Vlek pro vodní lyžování Sky klubu Havířov.
hn05752.jpg (99163 bytes)
Sídlo jachtařského klubu.
Proslulá Jaškovská krčma v Těrlicku - pohled z vodní hladiny ...
... a ze břehu.
Horní část nádrže pod Záchytnou hrází.
Na konci vzdutí hlavní nádrže byl v prvních letech po napuštění přehrady vybudován tzv. "Halamův rybník". Pro technické problémy - jeho hladina kolísá s hladinou hlavní nádrže - nebyl proto nikdy využíván pro chov ryb.
Přes otevřené vypouštěcí zařízení každoročně do rybníka pronikají ryby  z hlavní nádrže a při velkém poklesu vody v přehradě tam uvíznou. Aby tam bez pomoci neuhynuly, přemysťujeme je zpět.
Té černé díře uprostřed snímku se opravdu říká "Černá zátoka"
Pohledem na zapadající slunce se loučíme s procházkou kolem přehrady.
Biologický rybník v Těrlicku je nedílnou součástí revíru Stonávka 2A. Ani za nejvyššího stavu vody však není spojen s hlavní nádrží a tak tvoří uzavřený biotop. Je každoročně zarybňován kaprem, štikou, candátem a línem. Z dob dávno minulých  zde přežívá i pár velkých tolstolobiků a amurů.
Panoramatická fotografie biologického rybníka je pořízena z hráze pod silnicí.
Také usazovací (záchytná) nádrž je nedílnou součástí revíru Stonávka 2A. Má však zcela jiný hydrobiologický charakter, než hlavní nádrž. Od hlavní nádrže je sice oddělena segmentovým jezovým tělesem, který je v poslední době zcela nefunkční. Horní třetina nádrže od vysokého kamenného splavu po kovovou lávku  je vlastně původní, jen málo zregulované koryto Stonávky, zachovávající charakter podhorského potoka s hloubkou vody 30 až 60 cm (vyskytuje se zde pstruh obecný a lipan podhorní, ostroretka stěhovavá, jelec tloušť, hrouzek a střevle potoční), prostřední třetina je poměrně hluboké přírodní poryto vyhlubované přívalovými průtoky do hloubky 100 až 180 cm (vyskytují se zde kapitální ostroretky, jelci, líni a štiky, samozřejmostí je hromadný výskyt bílé ryby (plotice, perlín, ouklej), však také zde MO Havířov v minulosti každoročně pořádala oblíbenou soutěž v LRU - Havířovský pohár. Spodní třetinu  pak tvoří vlastní usazovací nádrž, která je v současnosti zcela zanesená naplaveninami a tak všechny přívalové vody zanáší hlavní nádrž.
....

Pohled na záchytnou nádrž od silničního propustku silnice Havířov - Č.Těšín.

... a pohled z volné hladiny z lodě na místo, odkud byl pořízen předešlý snímek.  Další obrázky a popis průzkumné akce, provedené v květnu 2003 jakož i informativní mapka hloubkových poměrů  na usazovací nádrži jsou zde >>>

(c) Stanislav Krčka 2003